Visstandbeheer

Visstandbeheer is gericht op het verkrijgen en behouden van een goede visstand. Goed viswater is daarvoor het uitgangspunt. Maar wat is eigenlijk een goede visstand? Welke vissen horen thuis in een water? En wie bepaalt dat?

Goed viswater biedt een geschikte leefomgeving aan een gevarieerde en gezonde visstand én aantrekkelijke vismogelijkheden aan de sportvisser. Alle activiteiten die hiervoor noodzakelijk zijn, kunnen worden gerekend tot het visstandbeheer. Hoe meer variatie in de leefomgeving, hoe gevarieerder de visstand. Daarnaast stelt de sportvisser eisen aan de visstand en de toegankelijkheid van het viswater. Bij de inrichting en het beheer van het water en de oevers is het zaak daarmee rekening te houden. 

In opdracht en/of met medewerking van de Goudse Hengelaarsvereniging "Viswaterpachting" zijn onderstaande documenten tot stand gekomen. De documenten hebben betrekking op de wateren binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gouda. Doel van deze rapporten is het verkrijgen van inzicht in de visstand, welke maatregelen er genomen moeten worden voor een gevarieerde visstand of wat de invloed van storende factoren in de watergangen is (zoals de Rode Amerikaanse rivierkreeften).

Visstandbeheerplan Goudse Stadswateren klik hier om het rapport te lezen
Visserijkundig onderzoek Vijvers Baden Powellplantsoen 2009, Gouda
klik hier om het rapport te lezen
Visserijkundig onderzoek Goudse Hout klik hier om het rapport te lezen
Oriënterend onderzoek exotische
rivierkreeften stadswateren Gouda
klik hier om het rapport te lezen
Visserijkundig onderzoek Vijvers Baden Powellplantsoen 2015, Gouda

Hengelsportverenigingen werken binnen Visstandbeheercommissies (VBC's) samen met waterschappen en beroepsvissers om het gewenste visstandbeheer vast te stellen en uit te voeren. Het (gepachte of gehuurde) water van de Afdeling Viswaterpachting Gouda valt binnen de beheersgebieden van twee hoogheemraadschappen: het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Om deze reden is de afdeling dan ook vertegenwoordigd in de VBC Rijnland en in de VBC Schieland en de Krimpenerwaard