Vispas-check

Er zijn verschillende soorten VISpassen verkrijgbaar, maar hoe weet u nu welke VISpas voor u de juiste VISpas is?
Doe de VISpas Check op de site van Sportvisserij Nederland om hier achter te komen.