Lidmaatschap

De Afdeling Viswaterpachting Gouda pacht de gemeentelijke wateren binnen Gouda. Daarnaast heeft de vereniging veel water in de polders rondom Gouda, met name in de Krimpenerwaard, in haar vergunning opgenomen. Als bewijs van lidmaatschap ontvangt u van de Afdeling Viswaterpachting Gouda de (Jeugd)Vispas met de daarbij behorende "landelijke lijst van viswateren".

De Afdeling Viswaterpachting Gouda maakt sinds 2013 onderdeel uit van de 's-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging. Als afdeling van de 's-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging maakt de Afdeling Viswaterpachting Gouda ook onderdeel uit van de stichting Sportvisserij Combinatie Zuid-Holland. Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen de hengelsportverenigingen ’s-Gravenhaagse HSV, HSV Groot Rotterdam en Sportvisserijbelangen Delfland. Doel van deze samenwerking is om voor de leden zoveel mogelijk water toegankelijk te maken door middel van een vergunning tegen zo laag mogelijke (contributie)kosten. Bij uw lidmaatschap ontvangt u ook de lijst van viswateren en lijst met aanvullingen die door deze stichting is samengesteld.

Opzeggen lidmaatschap
Uw lidmaatschap wordt standaard ieder jaar opnieuw voor één jaar verlengd. Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dit moet u dat doen vóór 1 oktober van het lopende contributiejaar.  Deze tijd is nodig daar wij aan een landelijke administratie gekoppeld zijn en de vispassen voor het opvolgende jaar in de laatste maanden van het jaar aangemaakt worden door Sportvisserij Nederland. Wanneer u een automatische incasso heeft afgegeven, stopt deze ook meteen.

Wij als vereniging kunnen na 7 oktober geen wijzigingen meer doorvoeren in het leden-bestand voor het opvolgend jaar. In verband met kosten die reeds door de vereniging zijn gemaakt, is bij te laat opzeggen contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd!