Automatische incasso

Automatische Incasso is een zeer handige manier van betalen.
U hoeft de Afdeling Viswaterpachting Gouda (ook wel ‘incassant’ genoemd) alleen schriftelijk te machtigen om eenmalig of doorlopend een bepaald bedrag van uw rekening af te laten schrijven. Zij neemt vervolgens het initiatief om het afgesproken bedrag over te laten boeken.

Hoe regelt u de machtiging?
Eenvoudig. U vult het machtigingsformulier van de Afdeling Viswaterpachting Gouda in en stuurt het daarna terug. De Afdeling Viswaterpachting Gouda mag pas ná ontvangst van uw machtiging het afgesproken bedrag van uw rekening afschrijven.

Dankzij automatische Incasso bent u nooit te laat met betalen. Natuurlijk dient u wel voldoende saldo op uw rekening te hebben, zodat u ook echt kúnt betalen. 

Terugboekingstermijn
De terugboekingstermijn is de termijn waarbinnen u het geïncasseerde bedrag zonder opgaaf van reden altijd kan terugboeken. Deze termijn is voor de meeste incasso’s 56 dagen en wordt ook wel stornerings- of weigeringstermijn genoemd. Het is daarom raadzaam uw (elektronische) rekeningoverzichten regelmatig goed te bekijken, zodat u het bedrag zonodig kunt laten terugboeken vóórdat de termijn is verlopen.

Onterecht geïncasseerd?
Is een afschrijving naar uw mening onterecht - bijvoorbeeld omdat u geen machtiging heeft afgegeven of omdat een verkeerd bedrag is afgeschreven - en heeft u geen recht van terugboeking of is de termijn hiervoor verstreken, dan kunt u tot één jaar na afschrijving van het bedrag bezwaar maken. U dient hiervoor contact op te nemen met uw bank.

Download hier het machtigingsformulier. U kunt dit PDF-formulier uitprinten en het met de hand invullen. Stuur het volledig ingevulde machtigingsformulier naar de Afdeling Viswaterpachting Gouda.